Okrogla miza v priredbi NSKS in SSO

Slovenska prosveta, Zveza slovenske katoliške prosvete in

Krščanska kulturna zveza prirejajo

17. KOROŠKE KULTURNE DNEVE NA PRIMORSKEM

Program na Tržaškem:

27. oktober ob 20.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3

Okrogla miza v priredbi Narodnega sveta koroških Slovencev in Sveta slovenskih organizacij