Organi SSO 1976-1980

V prostorih Katoliškega doma v Gorici je bil 16. decembra leta 1976 po nekajmesečnih pripravah ustanovljen Svet slovenskih organizacij (Magdalena Pahor, Iz zdravih korenin v nove čase, Trst 2011).

Predsednik izvršnega odbora SSO

Damjan Paulin

Na ustanovni seji 16. decembra 1976 so bila sprejeta pravila krovne organizacije in še istega večera so bile volitve. Za predsednika je bil izbran Damjan Paulin iz Gorice, za vsako pokrajino pa še en podpredsednik.

Izvršni odbor SSO

  • Kazimir Humar (Gorica) – Pokrajinski podpredsednik za Goriško
  • Marij Maver (Trst) – Pokrajinski podpredsednik za Tržaško
  • Damjan Paulin (Gorica) – Deželni predsednik
  • Sergij Pahor (Trst) – Tajnik
  • Neža Tributsch (Videm) – Pokrajinska podpredsednica za Videmsko

Nadzorni odbor SSO

  • Carlo Bresciani (Gorica) – Redni član
  • Dušan Jakomin (Trst) – Nadomestni član
  • Aleksander Mužina (Trst) – Redni član
  • Edi Žerjal (Trst) – Redni član
  • Boris Gomača (Trst) – Nadomestni član