Organi SSO 1980-1984

Organi SSO za obdobje 1980-1984 so bili izvoljeni na drugem občnem zboru, ki je potekal 31. januarja 1980 v Jamljah.

Predsednik izvršnega odbora SSO

Damjan Paulin

Damjan Pualin je bil potrjen za deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij v sklepnem delu občnega zbora.

Izvršni odbor SSO

  • Zorko Harej (Trst) – Pokrajinski podpredsednik za Tržaško
  • Kazimir Humar (Gorica) – Pokrajinski podpredsednika za Goriško
  • Marij Maver (Trst) – Tajnik
  • Damjan Paulin (Gorica) – Deželni predsednik
  • Neža Tributsch (Videm) – Pokrajinska podpredsednica za Videmsko

Nadzorni odbor SSO

  • Carlo Bresciani
  • Sergij Pahor
  • Mirko Špacapan
  • Milenka Rustja
  • Ciril Terpin