Organi SSO 1984-1990

Organi SSO za obdobje 1984-1990 so bili izvoljeni na tretjem občnem zboru, ki je potekal 18. februarja 1984 v Gorici.

Predsednica izvršnega odbora SSO

Marija Ferletič

Marija Ferletič je bila izvoljena za deželno predsednico Sveta slovenskih organizacij na volitvah, ki so potekala med tretjim občnim zborom.

Izvršni odbor SSO

  • Carlo Bresciani (Gorica)
  • Zorko Harej (Trst) – Pokrajinski podpredsednik za Tržaško
  • Kazimir Humar (Gorica) – Pokrajinski podpredsednika za Goriško
  • Marij Maver (Trst) – Tajnik
  • Sergij Pahor (Trst)
  • Damjan Paulin (Gorica) – Deželni predsednik
  • Simon Prescheren (Videm) – Pokrajinska podpredsednica za Videmsko