Organi SSO 1993-1996

Organi SSO za obdobje 1993-1996 so bili izvojeni na 5. občnem zboru, ki je potekal 26. junija 1993 v prostorih pevskih zborov v Devinu.

Predsednik izvršnega odbora SSO

Marija Ferletič

Marija Ferletič je bil potrjena za deželno predsednico SSO na občnem zboru 26. junija 1993.

Izvršni odbor SSO

Novoizvoljeni izvršni odbor SSO za obdobje 1993-1996 se je prvič sestal 2. julija 1993 v Trstu. Na tej seji so si odborniki porazdelili funkcije.

 • Andrej Bratuž (Gorica) – Tajnik
 • Humber Mamolo (Trst)
 • Mario Maver (Trst) – pokrajinski podpredsednik za Trst
 • Sergij Pahor (Trst)
 • Damjan Paulin (Gorica) – pokrajinski podpredsednik za Goriško
 • Riccardo Ruttar (Videm) – pokrajinski podpredsednik za Videmsko
 • Tomaž Simčič (Trst)
 • Franka Žgavec (Gorica) – Blagajničarka

Nadzorni odbor SSO

 • Marjan Kravos (Trst)
 • Zorko Harej (Trst)
 • Božidar Tabaj (Gorica)
 • David Grinovero (Gorica)
 • Anka Černic (Gorica)

Deželni svet SSO

V letu 1993 je bila izvedena reorganizacija SSO-ja. Prenovljen je bil statut krovne organizacije in uveden deželni svet SSO. Prva seja deželnega sveta SSO je bila 9. junija 1993 v župnijski dvorani v Doberdobu.

Deželnemu svetu je predsedovala predsednica SSO Marija Ferletič.