Organi SSO 1996-1999

Organi SSO za obdobje 1996-1999 so bili izvoljeni na 6. občnem zboru, ki je potekal 7. decembra 1996 v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Pred tem je bil 16. novembra 1996 sklican izreni občni zbor.

Predsednik Izvršnega odbora

Sergij Pahor

Sergij Pahor je bil izvoljen za deželnega predsednika na umestitveni seji izvršnega odbora SSO, ki je potekala 19. decembra 1996 v prostorih Slovenske prosvete v Trstu. Na isti seji so bili izvoljeni tudi pokrajinski predsedniki za Goriško, Tržaško in Videmsko.

Izvršni odbor

 • Giorgio Banchig (Videm) – Pokrajinski podpredsednik za Videmsko
 • Michele Coren (Videm)
 • Jelka Cvelbar (Trst)
 • Aleksander De Luisa (Trst)
 • Aleksander Furlan (Trst)
 • Gianpaolo Gariup (Videm)
 • David Grinovero (Gorica)
 • Mario Maver (Trst) – Pokrajinski podpredsednik za Tržaško
 • Sergij Pahor (Trst)
 • Damijan Terpin (Gorica)
 • Damjan Paulin (Gorica)
 • Janez Povše (Gorica) – Pokrajinski podpredsednika za Goriško
 • Franka Žgavec (Gorica) – Blagajnik

Nadzorni odbor

 • Riccardo Ruttar (Videm)
 • Livio Valenčič (Trst)
 • Ernesto Quinzi (Gorica)