Organi SSO 1999-2003

Organi SSO za obdobje 1999-2003 so bili izvoljeni na 7. rednem občnem zboru, ki je potekal v Finžgarjevem domu na Opčinah (TS) v četrtek, 16. novembra 1999.

Predsednik Izvršnega odbora

Sergij Pahor

Sergija Pahor je bil potrjen za deželnega predsednika SSO na umestitveni seji izvršnega odbora, ki je potekala 29. novembra 1999 v Trstu.

Izvršni odbor SSO

 • Giorgio Banchig (Videm) – pokrajinski podpredsednik za Videmsko
 • Michele Coren (Videm)
 • Jelka Cvelbar (Trst) – tajnica in zapisničarka
 • Anka Černic (Gorica)
 • Aleksander De Luisa (Trst)
 • Aleksander Furlan (Trst)
 • David Grinovero (Gorica)
 • Mario Maver (Trst) – pokrajinski podpredsednik za Tržaško
 • Sergij Pahor (Trst)
 • Damjan Paulin (Gorica) – pokrajinski podpredsednik za Goriško
 • Riccardo Ruttar (Videm)
 • Marko Terčič (Gorica)
 • Franka Žgavec (Gorica) – blagajničarka

Nadzorni odbor SSO

 • Carlo Mucci (Gorica)
 • Loretta Primosig (Videm)
 • Livij Valenčič (Trst)

Razsodišče SSO

 • Mitja Bitežnik (Trst)
 • Ivan Černic (Gorica)
 • Giuseppe Qualizza (Videm)

Deželni svet SSO

Deželni svet SSO za obdobje 1999 – 2003 je bil umeščen na seji, ki je potekala dne 19. januarja 2000 v Devinu.

 • Mario Černic – Predsednik
 • Martin Kranner (Gorica) – podpredsednik za Goriško
 • Giuseppe Qualizza (Videm) – podpredsednik za Videmsko
 • Emidio Sussi (Trst) – podpredsednik za Tržaško
 • Alejandro Brecelj (Trst) – zapisnikar