Organi SSO 2008-2011

Predsednik Izvršnega odbora

Drago Štoka

Izvršni odbor

 • Giorgio Banchig (Videm)
 • Walter Bandelj (Gorica)
 • Rudi Bartaloth (Videm)
 • Larissa Borghese (Videm)
 • Ivo Cotič (Gorica)
 • Jelka Cvelbar (Trst)
 • Julijan Čavdek (Gorica)
 • Mario Maver (Trst)
 • Janez Povše (Gorica)
 • Loretta Primosig (Videm)
 • Matjaž Rustja (Trst)
 • Riccardo Ruttar (Videm)
 • Igor Svab (Trst)
 • Bernardo Spazzapan (Gorica)
 • Drago Štoka (Trst)

Nadzorni odbor

 • Robert Petaros (Trst) – predsednik
 • Andrej Vogric (Gorica)
 • Michele Coren (Videm)

Razsodišče

 • Aleksander Furlan (Trst)
 • Kristian Tommasi (Gorica)
 • Sandro Quaglia (Videm)

Deželni svet

 • Lojzka Bratuž – Predsednica
 • Giuseppe Qualizza, pokrajinski podpredsednik za Videmsko
 • Jurij Paljk, pokrajinski podpredsednik za Goriško
 • Livij Valenčič, pokrajinski podpredsednik za Tržaško
 • Peter Černic, tajnik