Organi SSO 2018–2021

Predsednik Izvršnega odbora

Walter Bandelj

Na umestitvenem zasedanju novega Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal v sredo, 5. decembra 2018 v Trstu, je bil za deželnega predsednika v drugič izvoljen Walter Bandelj. Potrjeni deželni predsednik SSO Bandelj je prvič predsedoval krovni orgnizaciji v triletju 2015 – 2018. Prej je že dva mandata vodil pokrajinski SSO na Goriškem, je član deželne posvetovalne komisije za Slovence v FJK in goriški občinski svetnik.

Walter Bandelj se je rodil 27. maja 1970 v Gorici, kjer je tudi obiskoval slovenske šole. Diplomiral je na Državnem strokovnem zavodu za trgovino Ivan Cankar. Poklicno je bančnik. Od mladih let je aktivno sodeloval v skavtski organizaciji in domačem društvu PD Podgora, kjer je bil član mešanega pevskega zbora in moške vokalne skupine Akord. Stalno je tudi sodeloval v odboru Zveze slovenske katoliške prosvete in je član Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič.

Walter Bandelj je tudi sodeloval v skupini, ki je pred leti pripravila nov statut za Slovensko stalno gledališče.

Novi predsednik SSO Walter Bandelj ima tudi dolgoletne izkušnje na politično-upravnem področju. Bil je petnajst let predsednik goriškega rajonskega sveta v Podgori, leta 2012 pa je bil kot predstavnik stranke Slovenske skupnosti izvoljen v goriški občinski svet.

Izvršni odbor

Walter Bandelj (Gorica) – Deželni predsednik

Dr. Maja Lapornik (Trst) – Pokrajinska podpredsednica za Tržaško 

Franca Padovan (Gorica) – Pokrajinska podpredsednica za Goriško 

Anna Wedam (Videm) – Pokrajinska podpredsednica za Videmsko 

Larissa Borghese (Videm)

Ivo Corva (Trst)

Marko Černic (Gorica)

Ezio Gosgnach (Videm)

Blaž Kersevan (Gorica)

Filip Hlede (Gorica)

Luciano Lister (Videm)

Mario Maver (Trst)

Mitja Petaros (Trst)

Sandro Quaglia (Videm)

Lucija Tavčar (Trst) – odgovorna za mlade

Nadzorni odbor

Matjaž Rustja (Trst) – Predsednik

Marco Braini (Gorica) – Nadzornik

Michele Coren (Videm) – Nadzornik

Razsodišče

Ivo Cotič (Gorica) – Predsednik

Tomaž Simčič (Trst)

Loretta Primosig (Videm)

Deželni svet

Dr. Igor Jelen – Predsednik

Igor Svab – Podpredsednik za Tržaško

Karen Ulian – Podpredsednica za Goriško

Fanika Coren – Podpredsednica za Videmsko

Dario Bertinazzi – Tajnik