P R E D A V A N J A 2015

TANJA REPIč SLAVIč: Nemi kriki spolne zlorabe

Dr. Tanja Repič Slavič je zakonska in družinska terpevtka zaposlena kot izredna profesorica na Teološki fakulteti v Ljubljani na podiplomskem študiju zakonske in družinske terapije. V okviru Frančiškanskega družinskega inštituta in Sočutja izvaja terapije s posamezniki, pari in družinami, ki trpijo zaradi spolnih, fizičnih in čustvenih zlorab, ločitve, različnih zasvojenosti, motenj hranjenja. Je avtorica knjige Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje.

Danes se o spolnih zlorabah še vedno premalo govori. Težko je razumeti, zakaj pride do spolne zlorabe in kakšna je dinamika te travme. Predavateljica bo spregovorila o tem, kaj doživljajo zlorabljeni, kakšni so njihovi nemi kriki na pomoč, katera so zmotna prepričanja o spolnih zlorabah v družbi, kateri so razlogi za molk žrtev.