Podelitev nagrade Vstajenje

Društvo slovenskih izobražencev

vabi na slovesno podelitev nagrade Vstajenje

VILJEMU čERNU

Program bodo oblikovali predstavniki odbora za nagrado Vstajenje, prof. Jakob Müller,
Barški oktet pod vodstvom Davida Clodiga in predstavnik Zadružne kraške banke

V ponedeljek, 28. aprila, v Peterlinovi dvorani, Donizettijeva 3, v Trstu.
Začetek ob 20.30