Podprimo evropsko državljansko pobudo za enakovredno kohezijsko politko EU

Svet slovenskih organizacij, kot včlanjena organizacija v evropsko manjšinsko zvezo FUEN podpira evropsko državljansko pobudo za enakovredno kohezijsko politko. Kohezijska politika EU “bi morala posebno pozornost namenjati regijam, ki se po nacionalnih, etničnih, kulturnih, verskih ali jezikovnih značilnostih razlikujejo od okoliških regij.” Kot je zapisano v obrazložitvi je glavni cilji te pobude, da se za take regije, vključno z geografskimi območji brez upravnih pristojnosti, preprečilo gospodarske zaostanke, zagotovilo trajnostni razvoj ter ohranilo pogoje za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Vse to bi bilo potrebno izvajati na način, ki bo omogočal ohranjanje teh posebnih značilnosti. V ta namen morajo imeti take regije enake možnosti dostopa do različnih skladov EU in zagotoviti jim je treba ohranjanje značilnosti in ustrezen gospodarski razvoj, da se s tem podpre razvoj Unije in ohrani njena kulturna raznolikost.

To evropsko državljansko pobudo je vložilo Gibanje za zaščito narodnih dežel, v katerem je prisotnih več manjšinskih organizacij ter narodnostno mešanih občin. Omenjeno evropsko državljansko pobudo podpira tudi evropska krovna organizacija narodnih manjšin FUEN.

SSO poziva, da to evropsko državljansko pobudo popremo z lastnim podpisom v Registru evropskih državljanskih pobud na spletni strani Evropske komisije.

Vljudno vabimo, da povabilo k podpisu posredujete vašim članom.

Tiskovni urad SSO