Pomembno je še tesnejše povezovanje

Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM sprejel deželnega predsednika SSO Walterja Bandlja

 

Danes dopoldne je predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM sprejel deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja. Pobuda za srečanje je nastala na podlagi čestitk, ki jih je predsednik SSO posredoval nadškofu Zoretu za 25. obletnico ustanovitve samostojne slovenske škofovske konference. Dogodek, ki se je zgodil februarja 1993, je bil takrat izrednega pomena tudi za Slovence v zamejstvu in zdomstvu ter še posebej za slovenske vernike v Furlaniji Julijski krajini.

Po 25. letih je vloga Slovenske škofovske konference v odnosu do Slovencev v zamejstvu še vedno aktualna in temeljnega pomena. V tem smislu se je predsednik SSO tudi zahvalil nadškofu Zoretu za prisotnost na 40. obletnici ustanovitve Sveta slovenskih organizacij. V nadaljevanju sestanka pa se je pogovor dotaknil aktualnih tem, ki zadevajo cerkveno in versko področje ter možnosti sodelovanja z osrednjo slovensko Cerkvijo.

Predsednik SSO Walter Bandelj je nadškofu Zoretu predstavil nenadomestljivo vlogo, ki jo pri ohranjanju slovenskega jezika in zavesti opravljajo duhovniki. To področje bo še posebno pomembno v prihodnjih letih zaradi upada duhovniških poklicev in sekularizacije družbe. Omenjen je bil tudi problem vključevanja slovenščine v cerkvene obrede na Videmskem, pri čemer bodo predstavniki SSO posredovali, da se to vprašanje reši na krajevni ravni.

Nadškof msgr. Stanislav Zore je med pogovorom podčrtal vlogo, ki jo v sklopu Cerkve opravljajo laiki in omenil delovanje katoliških organizacij v Sloveniji. Te predstavljajo širšo skupnost, ki se povezuje v Svet katoliških laikov Slovenije, v katerem je vključenih 36 organizaciji. Koristno bi bilo, če bi se na ravni civilne družbe to povezovanje razširilo tudi v zamejski prostor, kjer je prav tako delovanje laikov zelo bogato in raznoliko ter pri tem vključuje še prizadevanje za slovenski jezik in identiteto.

Srečanje s predsednikom Slovenske škofovske konference nadškofom Stanislavom Zoretom se je zaključilo z mislijo na ustanovitev te pomembne cerkvene ustanove, ki je od vsega začetka bila vedno blizu Slovencev v zamejstvu in zdomstvu. Slovesna maša za domovino in v spomin na 25. obletnico ustanovitve SŠK bo v četrtek, 21. junija, ob 18. uri v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja.

Trst, 21. maj 2018