Poslanka Serena Pellegrino z vodstvom SSO-ja

V petek, 28. februarja se je na sedežu Gorske skupnosti Terskih in Nediških dolin ter Brd izvršni odbor SSO srečal s Sereno Pellegrino, poslanko stranke SEL, ki sta jo spremljala Fabrizio Dorbolò, svetnik v vidmeskem pokrajinskem svetu ter Andrea Sandra svetnik videmskega občinskega sveta.

Predsednik SSO Drago Štoka je poslanki predstavil krovno organizacijo, pri čemer je podčrtal idejno usmeritev in plodno delovanje v vseh treh pokrajinah, kjer živijo Slovenci. “Smo organizacija civilne družbe in želimo imeti odprt dialog z vsemi dejavniki v našem prostoru. Naša skupnost je priznana in zaščitena na podlagi  mednarodnih pogodb” je povedal Štoka in prosil poslanko Pelleginovo za posebno pozornost pri poizkusih spremembe zakona 38/2001, ki je bil dosežen z velikim trudom in je še daleč od tega, da bi bil v polnosti udejanjen.

Predsednik Štoka se je nato zaustavil na aktualnih odprtih vprašanjih. Omenil je tudi vprašljivo imenovanje nove predsednice Slovenskega stalnega gledališča, kjer so predstavniki Dežele FJK, Pokrajine in Občine Trst podprli izbiro ene izmed slovenskih organizacij. “Prepričani smo, da to ni v skladu z določili statuta gledališča, kajti ta določa, da predsednik mora biti sad dogovora med tremi slovenskimi komponentami, ki so prisotne v upravnem odboru. Zaradi tega je SSO zamrznil svojo prisotnost v organizaciji” je povedal Štoka in se nato osredotočil na sistem financiranja slovenskih organizacij.

“Deželni odbornik Gianni Torrenti – je razložil – je izrazil namen, da se sedanji sistem financiranja spremeni, tako da se bo del sredstev dodelil na podlagi projektov. Prepričani pa smo, da je potrebno najprej upoštevati redno dejavnost, kapilarno delovanje na teritoriju in ustanove, ki imajo zaposleno osebje. SSO bo Deželi predstavil podroben predlog”.

V razpravi je bilo izraženih več dvomov o sistemu, ki sloni na projektih, ker ta bi lahko bil nepravičen pri dokončni razdelitvi sredstev. Na to temo je pokrajinski predsednik SSO za Videmsko Giorgio Banchig razložil, kako je bila diskriminirana katoliška stran pri razdelitvi izrednih sredstev za leto 2013, ki so bila namenjena Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. “Sodelujemo z vsemi, naš doprinos skupnosti, kar se tiče vrednot in delovanja je velik, rekel bi nenadomestljiv za njen razvoj, kot to dokazuje uresničitev multimedijskega muzeja SMO, in kljub temu je naša prisotnost le tolerirana”, je dejal Banchig.

“Smrtna obsodba za Slovence v videmski pokrajini je bila razglašena pred skoraj 150 leti. če smo danes še živi in dejavni je to prvenstvena zasluga delovanja in žrtvovanja slovenskih duhovnkov, katere dediči so naše organizacije”.

V svojem posegu je poslanka Pellegrino postavila v ospredje zavzemanje stranke SEL za civilne pravice, kjer imajo poseben pomen pravice jezikovnih manjšin. Kar zadeva Slovence, pa je poudarila, da je več pripadnikov manjšine dejavnih v stranki in jo spodbujajo, da se zavzema za vprašanja, ki so še odprta. “Naša skrb – je rekla – ne išče volilne računice, temveč priznavanje pravic osebam in skupnosti. Slovenska manjšina ne more biti monopol nekaterih političnih komponent ali posameznih parlamentarcev”. Poslanka je obljubila, da bo preverila kritična stanja, ki so ji bila predstavljena med srečanjem in obljubila, da bo posegla pri vprašanju pravilnega zapisovanja imen in priimkov na osebnih dokumentih. Na spodbudo goriškega pokrajinskega predsednika SSO Walterja Bandlja, je priznala, da predstavlja različna barva dvojezične izkaznice neke vrste getizacijo in je nedopustno, da je slovenski tekst tiskan z manjšimi črkami od italijanskega teksta. Pri tem je posegel tudi pokrajinski svetnik Fabrizio Dorbolò, ki je poudaril, da stranka SEL želi omogočiti slovenski narodni skupnosti razpoznavnost in predstavništvo. V tem smislu je izrazil nujnost, da se pozorno spremlja spremembo pokrajin v drugostopenjske ustanove, še posebno pri določitvi volilnih okrožij, tako da bo zagotovoljena prisotnost slovenskih svetnikov. “Medtem ko v Trstu in Gorici naj ne bi bilo težav, v Vidmu so tveganja velika in zato je potrebno imeti posebno okrožje”.