Predsednik Drago Štoka posegel na občnem zboru SDGZ

Deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka se je v ponedeljek, 30. junija, udeležil 38. občnega zbora Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Med potekom občnega zbora je tudi posegel in prinesel pozdrave v imenu krovne organizacije, ki ji predseduje. Poudaril je pomembno vlogo, ki jo odigrava osrednja gospodarska organizacija slovenske manjšine v FJK, kar se še posebno pozna v teh zahtevnih časih, ko sta gospodarstvo in sociala na udaru. Štoka je tudi pozdravil pripravljenost SDGZ, da sodeluje skupaj s krovnimi organizacijami pri reformi manjšinske stvarnosti ter pohvalil njihovo prizadevanje za ovrednotenje mladih v gospodarstvu.