Predsednik SSO Bandelj čestital prof. Petru černicu ob izvolitvi v Višji šolski svet

Spošt. Profesor

Peter černic

Gorica, 12. junija 2015

V imenu Sveta slovenskih organizacij in v svojem osebnem imenu Ti izrekam iskrene čestitke ob izvolitvi v Višji šolski svet, kjer boš zastopal slovensko šolstvo v Furlaniji Julijski krajini. Veseli me tudi, da je ponovno prodrla enotna kandidatura Sindikata slovenske šole, ki daje predstavništvo veliko težo. Izrednega pomena je tudi, da je lista Skupaj za slovensko šolo, ki jo je predstavil Sindikat slovenske šole, prejela veliko večino glasov, kar potrjuje nezamenljivo vlogo avtonomne šolske sindikalne organizacije, še posebno v teh časih, ko se na državni ravi piše šolska reforma.

Prisotnost slovenskega predstavnika v Višjem šolskem svetu, ki izdaja obvezna mnenja na področju šolske zakonodaje, je temeljnega pomena. Skupaj s predstavnikoma iz avtonomne pokrajine Bocen in avtonomne dežele Doline Aosta boš prav gotovo odlično prispeval za avtonomijo manjšinskega šolstva in za ovrednotenje njegove specifike znotraj vsedržavnega šolskega sistema.

Svet slovenskih organizacij je od vedno smatral slovensko šolo kot glavni temelj za razvoj slovenske narodne skupnosti v FJK. Brez šole bi Slovenci v Italiji bili brez perspektive za prihodnost. In tudi danes, ko je slovensko šolstvo pred novimi izzivi, ki izhajajo iz sodobnih družbenih dogajanj, mora ohranjati svoje temeljno poslanstvo v korist slovenske narodne skupnosti. Vsa ta načela, okrog katerih se lahko vsi zedinimo, pa bodo imela malo učinka, če jih ne bomo spospobni uveljaviti, tako da bodo prenesena v zakonodajna določila. In v tem smislu bo vloga v Višje šolskem svetu pomenljiva.

V zaključku Ti želim dobro in uspešno delo za pomembno zadolžitev, za katero nimam dvomov, da jo boš znal odlično izpeljati in ostajam na razpolago za katerokoli sodelovanje in medsebojno pomoč.

S spoštovanjem

                                                                                     Deželni predsednik SSO

                                                                                     Walter Bandelj