Predsednik SSO Bandelj spregovoril na odprtju TKS

Svet slovenskih organizacij pozdravlja odprtje Tržaškega knjižnega središča in izreka zahvalo vsem ustanovam, ki so sodelovale pri uresničevanju tega pomembnega projekta. Zahvala gre najprej Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v osebi ministra gospoda Gorazda Žmavca, Ministrstvu za kulturo, Javni Agenciji za knjigo, Slovenskemu konzulatu v Trstu pa tudi obema založbama Mladiki in Založništvu tržaškega tiska, ki bosta tudi v prihodnje soupravljala to pomembno knjižno in kulturno središče Slovencev v FJK. Posebna zahvala pa gre Projektnemu odboru za vzpostavitev tržaškega knjižnega središča, ki si je prizadeval, da se je ta projekt dejansko realiziral in njegovemu predsedniku Dejanu Podgoršku in podpredsedniku Ivu Corvi, ki sta koordinirala dejavnosti.

Pred dobrim letom nas je prizadelo zaprtje Tržaške knjigarne. Bil je trenutek, ko nismo verjeli, da se kaj takega lahko zgodi in na to ne smemo pozabiti. Hvala Bogu pa so se v naši skupnosti našle moči, ki so z odločilnim doprinosom naše matične države, poskrbele, da smo na to veliko izgubo pozitivno reagirali. Skupno delo in podpora s strani Slovenije so omogočile začetek projekta Tržaškega knjižnega središča, ki danes stoji pred nami in nam nudi enkratno priložnost, da v središču deželne prestolnice, imamo odprto okno na široko obzorje slovenske kulture. In ker je kultura odprt pojem, ki išče plodnih odnosov, bo gotovo središče prostor kulturne in širše izmenjave s tržaško in obsežnejšo deželno stvarnostjo.

Tržaško knjižno središče pa terja od nas tudi odgovornost, predvsem v tem, da bomo znali biti skrbni upravitelji in aktivni sooblikovalci novih kulturnih vsebin. Eno in drugo morata skupaj korakati in na teh dveh postavkah naj sloni prihodnje sodelovanje v sklopu projekta, ki je danes dobil svoj fizični prostor, v naslednjih dneh pa mora zaživeti z lastno dejavnostjo in dušo.

Vsem izrekamo iskrene čestitke in dobro delo za naprej.