Predsednik SSO Walter Bandelj na avdiciji za zakon o muzejih

Avdicije za deželni zakon o deželnih in krajevnih muzejih in knjižnicah

V 5. stalni komisiji deželnega sveta FJK so v ponedeljek, 31. avgusta, potekale avdicije za nov deželni zakon, ki bo urejal področje deželnih in krajevnih muzejev in knjižnic. Na predlog podpredsednika deželnega sveta FJK in deželnega svetnik SSk Igorja Gabrovca so bile na avdicijo povabljene tudi obe krovni organizacij. Za Svet slovenskih organizacij je bil prisoten predsednik Walter Bandelj, medtem ko je SKGZ zastopal Martin Lissiach. Avdicij se je udeležil tudi pristojni deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. 

Predsednik SSO Walter Bandelj, ki je nastopil kot prvi, se je predsedniku komisije Vencenzu Martinesu zahvalil za povabilo na avdicijo, kar je znak pozornosti s strani Dežele FJK do slovenske narodne manjšine. Predlagal pa je, da bi se v prihodnje ta vabila posredovala nekoliko prej, saj je bilo potrebno obdelati precej zakonskega gradiva, kar zahteva določen čas. 

V nadaljevanju je predsednik SSO Bandelj poudaril potrebo, da se v muzejske sistem vnese uporabo šumnikov, kar je še marsikje pomanjkljivo. Opozoril je na težavo, ki bo lahko nastala ob ustanavljanju medobčinskih unij, kjer veljajo konvencije med občinskimi knjižnicami, ki spadajo v razljične unije. Tak je namreč primer knjižnice v občini Devin-Nabrežina, kjer je v veljavi pogodba z občinsko knjižnico v Tržiču. Dobro bi bilo, da se lahko te pogodbe ohrani, kljub pripadnosti različnim medobčinskim unijam. Bandelj se je tudi dotaknil upravljanja mrež, v katere so povezane krajevne knjižnice in muzeji. To zahteva strokovno osebje, ki ga je mogoče koristiti tudi preko večjih kulturnih ustanov, ki imajo to mrežo že vzpostavljeno. Pri tem pa je potrebno zagotoviti, da strokovno osebje pozna slovenski jezik in kulturo.

S predlogi predsednika SSO Walterja Bandlja se je strinjal tudi predstavnik SKGZ, ki je poudaril, da je potrebno tudi na tem področju izvajati določila iz zaščitnega zakona 38/2001.