Predsednik SSO Walter Bandelj obiskal Rezijo

Danes popoldne se je predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj mudil na obisku v občini Rezija. V dolini pod Kaninom sta ga spremljala pokrajinski predsednik SSO Riccardo Ruttar, član izvršnega odbora in domačin Sandro Quaglia ter Giorgio Banchig.

Predstavnike SSO je na županstvu sprejel rezijanski župan Sergio Chinese, s katerim so se pogovorili o aktualnih tematikah. Največ pozornosti je bilo namenjene jezikovnemu vprašanju, ki je zelo pereče. Po mnenju župana sta med rezijanskim prebivalstvom zelo občutena rezijanska zavest in narečje. Sama dolina, ki je obdana z visokim hribovjem, ima edini izhod na furlansko jezikovno območje, kar tudi nekoliko pogojujejo sedanje stanje.

Predsednik SSO Walter Bandelj je najprej predstavil krovno organizacijo, njene cilje in delovanje. Predstavil je tudi novi Izvršni odbor, ki je bil izvoljen na aprilskem občnem zboru, še posebno videmski del. Poudaril je, da je SSO-ju Rezija zelo pri srcu in izvršnem odboru SSO ni vseeno, kako se razvija vprašanje jezika oziroma narečja, predvsem pa odnos do slovenskega jezika.

Župan Chinese je predstavnikom SSO-ja predstavil stanje in podal mnenje, da bi se stvari lahko bistveno izboljšale, ko bi se okrepila pomoč za rezijansko narečje, ki ga trenutno učijo pri šolskem pouku. V tem smislu je pozdravil odločitev, da se v deželni zakon 26/2007 vključili pozornost jezikovni različici rezijanščine.

Predsednik SSO Walter Bandelj je poudaril, da je potrebno ohraniti in nadaljevati dialog in iskati rešitve, ki bi bile v skupno dobro, saj so v dolini prisotni tudi domačini, ki se čutijo Slovenci.

Ob priliki pozdravov in zahval za srečanje je župan Chinese predstavnikom SSO-ja podaril nekaj šolskih publikacij, ki jih uporabljajo pri učenju rezijanščine.

Delegacija SSO-ja si je nato ogledala prostore Rezijanskega muzeja. Za zgodovino in namene muzeja pa sta poskrbela predsednica Lugia Negro in Sandro Quaglia. Ob tej priliki so bila predstavljena še odprta vprašanja, ki zadevajo upravljanje stavbe.

Trst, 9. julijan 2015

Tiskovni urad SSO

——————————————————————————————————————————

Nel pomeriggio della giornata odierna il Presidente della Confederazione Organizzazioni Slovene Walter Bandelj ha visitato la Val Resia. Accompagnato dai membri del Consiglio direttivo Riccardo Ruttar e Sandro Quaglia, si incontrato con il sindaco Sergio Chinese nella sala del Consiglio Comunale. La seconda tappa della visita era il Museo della Val Resia dove la delegazione dello SSO-COS ha incontrato la presidente Luigia Negro.