Predsednik Walter Bandelj: Jamram in iščem rešitve!

Mladina in njena prihodnost, sodelovanje med dvema krovnima organizacijama, predstavništvo slovenske narodne skupnosti v parlamentu ter način razdeljevanja državnih sredstev iz zaščitnega zakona za Slovence v FJK so bile teme, ki jih je deželni predsednik SSO Walter Bandelj izpostavil na tiskovni konferenci ob zaključku leta 2016. Tiskovna konferenca je potekala v petek, 30. decembra 2016, v Peterlinovi dvorani v Trstu v skupni organizaciji s SKGZ, katero je zastopal predsednik Rudi Pavšič.

Deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij je prvo pozornost namenil vprašanju mladine, za katero je največja težava iskanje zaposlitve, kar je večkrat tudi razlog za odhod v druge kraje in države. To pa predstavlja zaskrbljujoč podatek, ki je in še bo negativen za slovensko narodno skupnost v FJK. V prihodnje bo tako to potrebno upoštevati tudi pri delovanju slovenskih društev in organizacij, je še dodal Bandelj.

Predsednik Bandelj je nato izpostavil pozitiven razplet o možnosti spreminjanja razdelitve državnih sredstev iz zaščitnega zakona 38/01. Podčrtal je, da sta obe krovni organizaciji SSO in SKGZ za leto 2017 predstavili skupen predlog porazdelitve, ki bolj upošteva potrebe slovenskih organizacij in društev. V tej priliki se je zahvalil predsedniku SKGZ za podporo pri zvišanju postavke za zadrugo Goriško mohorjevo, ki izdaja tednik Novi glas. Na področju financiranja slovenskih društev in organizacij je predsednik SSO pohvalno ocenil predlog porazdelitve državnih sredstev, ki so na podlagi zakona 38/2001 namenjena za razvoj teritorija v videmski pokrajini, kjer je zakonsko priznana prisotnost slovenske narodne skupnosti. Predlog sta v posvetovalni deželni komisiji podprla obe krovni organizaciji, saj je bilo sad skupnega dela slovenskih upraviteljev na Videmskem.

V zvezi s stanjem slovenske narodne skupnosti na Videmskem je predsednik Bandelj pohvalil načrt Združenja slovenskih športnih društev v Italiji o sodelovanju z dvojezično šolo v Špetru na ravni športa in telesne vzgoje. V zvezi s šolstvom je še podčrtal pomembne korake v vidiku uveljavljanja trojezičnega šolskega modela za Kanalsko dolino. 

Sodelovanje med SSO in SKGZ se je pozitivno obrestovalo pri uveljavljanju slovenščine v našem prostoru. Priznanje slovenščine in njena uporaba v javni upravi bosta tudi v prihodnje glavna prioriteta, kjer so potrebna skupna stališča. V zvezi s tem se je predsednik Bandelj navezal na zgleden primer ponovne objave razpisa za Zemljiško knjigo, ki sta ga dosegli SSO in SKGZ. Prav tako sta bila zelo pomembna skupna obiska na Južnem Tirolskem in v Strasbourgu. Pri vsem tem pa nikakor ne smemo popuščati na narodni zavesti, ki je ravno tako pomembna kot jezik, je bilo mnenje predsednika SSO.

Za prihodnje leto bo za predsednika SSO zelo važno vprašanje slovenske zastopanosti v italijanskem parlamentu. SSO zagovarja zagotovljeno predstavništvo, tako kot velja za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem. To namreč bolj odgovarja mednarodnim odnosom in temu, kar je zapisano v členu 26 zaščitnega zakona 38/2001. Na novinarsko vprašanje ali ni to prepozno glede na časovne termine, je bil odgovor predsednika Bandlja, da ne bi bili Slovenci v današnji negotovi situaciji, če bi okoli tega vprašanja imeli enoten predlog.

Kakovostno upravljanje društev in organizacij bo v prihodnje prav drugo zelo pomembno področje, o katerem je potrebno začet razmišljati čimprej. Glede na spremembe, ki se dogajajo, se bo treba čimprej začeti ukvarjati s formacijo upraviteljev, saj jih je že danes premalo za vse potrebe na teritoriju. To se še posebno pozna pri delovanju upravnih odborov, ki večkrat niso kos novim administrativnim predpisom in sodobnim družbenim pristopom.

Predsednik SSO Walter Bandelj je svoj poseg zaključil z zahvalo vsem medijem, ki pozorno sledijo in poročajo o delovanju krovnih organizacij. Vsem prisotnim je izrazil iskrena voščila v novem letu 2017. Končal je s citatom predsednika vlade Republike Slovenije Mira Cerarja: "Iščemo rešitve, ne jamramo" in dodal, "jaz pa jamram in iščem rešitve."

V nadaljevanju skupne tiskovne konference je svoj pogled podal tudi predsednik SKGZ Rudi Pavšič. V imenu Republike Slovenije pa je vse prisotne pozdravila generalna konzulka Ingrid Sergaš.