Predsednik Walter Bandelj o novem načinu financiranja

Predsednik SSO Walter Bandelj je včeraj na večernih poročili slovenskem deželnem televizijskem dnevniku RAI spregovorili o novem načinu finansiranja slovenskih ustanov v FJK. V nadaljevanju povzemamo vsebino odgovorov, ki so bili podani na zastavljena vprašanja.

Predsednik SSO je povedal, da je seznanjen z mnenji primarnih organizacij o novem načinu finansiranja in ve, da jih je kar nekaj upravičeno negativnih. Deželna posvetovalna komisija je decembra pohitela z deli, da se omogoči našim organizacijam čim hitrejšo dodelitev rednih sredstev. Žal se vse to ni zgodilo in primarne ustanove še čakajo na 80% predujem, kot tudi na preostalih 20%, ki jih po novem predvideva zakon. To pa opravičuje zaskrbljenost in negativna stališča.

Na vprašanje kaj se je v tem smislu naredilo, je deželni predsednik Bandelj povedal, da sta SSO in SKGZ že naredila nekaj korakov. Najprej je bil sklican sestanek s primarnimi ustanovami in nato je bilo naslovljeno pismo na deželnega odbornika Torrentija, a žal odgovora še ni. Po drugi strani pa pričakujemo sklic posvetovalne deželne komisije, ki naj bi se sestala 24. marca in kjer naj se razčistilo vse dvome. Po tem sestanku pa bo potrebno, da se krovne organizacije in primarne ustanove spet sestanejo in s skupnim delom oblikuje prdloge, ki bodo za vse najboljša rešitev.

O reformi financiranja pa se predsednik SSO že od vsega začetka ni v celoti strinjal. Dežela ima veliko denarnih sredstev za slovensko narodno skupnost, ki jih prejema iz zaščitnega zakona 38/2001 in to mora biti jasno predvsem javnim upraviteljem. Današnjo situacijo je potrebno popraviti, ker ni mogoče našim ustanovam dodeliti le 80% rednih sredstev, saj bi moralo biti dodatnih 20% izredne narave.