Predsedniku Krivcu izročen dokument o reformi financiranja slovenskih organizacij v FJK

Stalni in neposredni odnosi med manjšino in pristojnimi telesi v Državnem zboru Republike Slovenije so najboljši način, da se vzpostavi in utrdi sodoben razvojni pristop na področju, ki je ključnega pomena za enoten slovenski narodni prostor. V tem smislu je Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu ključen dejavnik pri doseganju tega pomembnega cilja. To je bil zaključek srečanja med predsednikom omenjene komisije Danijelom Krivcem in delegacijo Sveta slovenskih organizacij, ki so jo sestavljali predsednik Drago Štoka, dva pokrajinska predsednika Giorgio Banchig in Walter Bandelj ter Julijan čavdek in Ivo Corva.

Predsednik SSO Štoka je predsedniku Krivcu predstavil splošno oceno nad sedanjim stanjem Slovencev v FJK. V tem je podčrtal pomembno dejstvo, da je Italija uredila vprašanje financiranja slovenske narodne manjšine v FJK, kar omogoča mirnejše načrtovanje redne dejavnosti. Ob upoštevanju gospodarske krize, je Štoka izrazil upanje, da bo tudi Slovenija, preko Urada, lahko slovenskim organizacijam zagotovila zadostna sredstva.

Razgovor se je v nadaljevanju dotaknil še notranjih odnosov v slovenski narodni skupnosti v FJK, o skupni pobudi za zagotovitev slovenske knjižne prisotnosti v Trstu po zaprtju Tržaške knjigarne, o delovanju Slomaka po izvolitvi nove predsednice Susanne Weitlaner, o vlogi in stanju skupnih članic s posebnim poudarkom na Narodno in študijsko knjižnico ter na Slovensko stalno gledališče in o odprtem vprašanju šolske stavbe dvojezične šole v Špetru. Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo dokumenta, ki ga je SSO pripravil kot izhodiščni predlog za reformo financiranja slovenskih organizacij s strani Dežele FJK. Dokument bo v naslednjih mesecih predmet razprave ter usklajevanja z drugo krovno organizacijo SKGZ in pristojnim deželnim odborništvom. Štoka je predsedniku Krivcu izročil tudi izvod dokumenta.

Predsednik komisije Danijel Krivec se je zahvalil za srečanje, povabil predstavnike SSO-ja, da se podobna srečanja zvrstijo tudi v prihodnje, ker to omogoča delovanju komisije boljši in celostni pregled nad dogajanjem v zamejstvu. Glede sprememb, ki so nastale pred kratkim na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in so izzvale tudi marsikatero zaskrbljenost, je bila skupna ocena, da je delovanje ohranilo nespremenjeno nivo, kar se je izkazalo prav v zadevi okoli krize s Tržaško knjigarno.

Trst, 17. april 2014                                                                      Svet slovenskih organizacij