Predstavitev gldališke sezone 2014/2015

Slovensko stalno gledališče

Predstavitev gledališke sezone 2014/2015 

Vabimo Vas na novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili abonmajski in izvenabonmajski program sezone 2014/2015 Slovenskega stalnega gledališča, zanimive novosti in posebne pobude za abonente ter novo spletno stran gledališča!

v ponedeljek, 22. septembra 2014, ob 11.00

v Mali dvorani SSG, ulica Petronio 4, Trst

Sodelujejo:

Breda Pahor, predsednica US SSG

prvič z nami!!! Eduard Miler, umetniški vodja SSG

Ekipa SSG z vsemi novostmi abonmajske kampanje in sezone!

Prisrčno vabljeni!

Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno
Stiki z javnostmi / Ufficio stampa
T. +39 040 2461369 – mail: press@teaterssg.com web. www.teaterssg.com