Predstavitev knjige Gledališče v svojem prostoru

Vabilo na predstavitev knjige

Bogomila Kravos

UN TEATRO PER LA CITTÀ, BREVE STORIA DEL TEATRO SLOVENO DI TRIESTE DAL 1850 AL 2000

(GLEDALIŠčE V SVOJEM PROSTORU Kratka zgodovina slovenskega gledališča v Trstu)

Petek, 4. december 2015, ob 18.30

Sodelujejo: Marij čuk, Bogomila Kravos, Neva Zajc

Foyer balkona Slovenskega stalnega gledališča

(ul./via Petronio 4 – Trst/Trieste)

Založniki:

SLORI Slovenski raziskovalni inštitut

SSG Slovensko stalno gledališče

SLOGI Slovenski gledališki inštitut