Predstavitev knjige Marca Manina o Josipu Pangercu

Društvo slovenskih izobražencev

Zadnji večer Društva slovenskih izobražencev v Dolini

DSI in Občina Dolina prirejata predstavitev knjige Marca Manina o Josipu Pangercu v četrtek, 18. junija, ob 20.30 na glavnem trgu v Dolini (na Gorici)

Sodelujeta Srednjeevropski inštitut za zgodovino in kulturo J. Pangerc in SKD Valentin Vodnik

Danes/Jutri, 18. junija zvečer, ob 20.30 bo v Dolini predstavitev knjige Marca Manina »Josip Pangerc. Plemeniti slovenski rodoljub (1868 –1925)«. Izjemni zaključek večera Društva slovenskih izobražencev na četrtek zvečer poteka v soorganizaciji Občine Dolina in v sodelovanju s Srednjeevropskim inštitutom za kulturo in zgodovino J. Pangerc ter s SKD Valentin Vodnik. Predstavitev na glavnem dolinskem trgu, na Gorici, bodo ob avtorju Marcu Maninu sooblikovali režiserka Loredana Gec, javni in kulturni delavec Vojko Kocjančič ter zgodovinar Tomaž Simčič.

Knjigo o Josipu Pangercu je izdala tržaška založba Mladika. Delo, bogato s slikovnim in dokumentarnim gradivom, pripoveduje o liku in delu Josipa Pangerca, ki je v Dolini pri Trstu ob koncu 19. stoletja in v prvi četrtini 20. stoletja zaznamoval prostor in čas: v Dolini je konec 19. stoletja prevzel cerkveno orglanje in narodno petje; istočasno pa je zbral množičen pevski zbor društva “čitalnice”, katerega je vodil več kot štirideset let. O Pangerčevi spretnosti in nadarjenosti pričajo številni notni zapisi sakralne glasbe, ki jih je sam pisal že pri svojih petnajstih letih.

Opravljal je več javnih funkcij: bil je cesarsko-kraljevi deželni poslanec med letoma 1908–1914, dolinski občinski tajnik, dolinski občinski odbornik in kar štirikrat nadžupan Občine Dolina. Z njegovim nastopom na župansko mesto je občina Dolina veliko pridobila tudi na šolskem področju: ko je bil leta 1901 imenovan za predsednika “Okrajnega šolskega sveta za dolinsko občino”, je odredil gradnjo kar šestih novih šolskih stavb.

Veliko se je zavzemal za narodovo usodo tudi kot odbornik Političnega društva »Edinost«.

Obdobje od prve svetovne vojne naprej je bilo najtežje obdobje njegovega življenja, veliko je tedaj prestal, največ pa ga je prizadelo, da se sin Oskar ni vrnil z bojišča v Galiciji.

Po koncu vojne, leta 1921, je bil imenovan za odbornika v izrednem kraljevem deželnem istrskem odboru. Skupaj z njim sta bila imenovana še dva hrvaška predstavnika. Ta slovanska trojica je imela namen ohranjanja avtonomije in pravic slovanskih narodov.  Umrl je 57 let star leten v svojem domu v Dolini. Malo pred smrtjo ga je na domu obiskal zadnji tržaško koprski škof, dr. Alojzij Fogar.

Knjigo o Josipu Pangercu izpod peresa Marka Manina so s spremno besedo obogatili Georg von Habsburg Lothringen, Andrej Rahten, Alojz Uran, Anja Fabiani, Samo Pahor in Vojko Kocjančič.