Predstavnika SSO-ja ni bilo na seji SSG

Menimo, da je glede na poročanje o zasedanju Skupščine Slovenskega stalnega gledališča, ki smo ga brali na Primorskem dnevniku 16.4.2014, treba dodati nekaj informacij. Iz poročila namreč ni razvidno, da se zastopniki SSO tega zasedanja niso udeležili, saj je SSO do nadaljnjega zamrznil svoje sodelovanje v SSG, potem ko je ob volitvah za nov Upravni svet SSG prišlo do hude kršitve ter nespoštovanja jasnih statutarnih pravil (člen 19). Prav tako v članku ni omenjeno dejstvo, da je uravnoteženi obračun za leto 2013 sad dela prejšnjega upravnega sveta. V preteklih dneh je izvršni odbor SSO poglobljeno razpravljal o stanju v Slovenskem stalnem gledališču. Pri tem je izrazil svojo zaskrbljenost glede bodočnosti in dobrega delovanja naše osrednje poklicne ustanove. S tem v zvezi SSO upa, da ostaja finančna slika gledališča jasna. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da je naše gledališče vse bolj oddaljeno od naših ljudi. Glede na finančni vložek naše celotne skupnosti v obstoj in delovanje našega gledališča so podatki o maloštevilnih abonentih zelo zaskrbljujoči. SSO ostaja namreč trdno prepričan, da je gledališče skupna ustanova naše pluralne narodne skupnosti, katere delovanje mora temeljiti na nesporni umetniški ravni, ob spoštovanju pravil, predvsem pa v resnični skrbi za rast in razvoj naše celotne skupnosti. 

Predsednik SSO

Dr. Drago Štoka