Priznanja ob Slovenskem kulturnem prazniku 2020

Krovni organizaciji SSO in SKGZ sporočata, da je odprt termin za predložitev kandidatur za prejem priznanja ob Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2020.

Priznanja lahko prejmejo ustvarjalci, poustvarjalci in drugi kulturni ali družbeni delavci, ki so z vrhunskimi, umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno obogatili kulturno zakladnico oziroma so s svojim delom na drugih področjih prispevali k uveljavitvi slovenske identitete, kulture in jezika.

Priznanja lahko prejmejo tudi društva, ustanove ali skupine ustvarjalcev in poustvarjalcev, kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega prispevka.

Kandidature lahko predlagajo organizacije, društva in posamezniki.

Uradni predlog mora vsebovati:

–   življenjepis kandidata, podrobne podatke o delu oziroma opusu predlaganem za priznanje z navedbo objave, razstave ali izvedbe;

–   tehtno utemeljitev predloga z ustrezno dokumentacijo (knjiga, katalog, videoposnetek, …).

Predlogi morajo prispeti na enega izmed dveh deželnih sedežev krovnih organizacij v Trstu.

Rok za vložitev kandidatur zapade 30.11.2019.

SKGZ in SSO bosta imenovali šestčlansko komisijo, ki med prejetimi predlogi izbere uradne kandidature. Izbrane kandidature morata odobriti in dokončno izbrati SKGZ in SSO.

Sklepi komisije, ki jih odobrita obe krovni organizacij SSO in SKGZ so dokončni in nanje se ni mogoče pritožiti.

Podelitev priznanj bo potekala na osrednji proslavi ob Slovenskem kulturnem prazniku februarja 2020.

Trst, 30. oktober 2019

Svet slovenskih organizacij

Slovenska kulturno-gospodarska zveza