Prof. Lojzka Bratuž prejela častno občanstvo

Pokrajinski predsednik SSO za Goriško Walter Bandelj se je udeležil slavnosti ob podelitvi častnega občanstva MO Nova Gorica prof. Lojzki Bratuž.