Projekt Živi Kras: predstavitev spletne strani

V letu 2013 se je Svet slovenskih organizacij (SSO) prijavil na javni razpis za promocijo kraškega teritorija, vključenega v Lokalno akcijsko skupnost Kras (LAS Kras), ki zavzema naslednje občine:

  • Goriška pokrajina: Sovodnje ob Soči, Doberdob, Zagraj, Foljan-Sredipolje (delno), Ronke (delno), Tržič (delno);
  • Tržaška pokrajina: Devin-Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Trst (delno), Dolina, Milje.

Na 17 prijavljenih projektov je projekt SSO-ja zasedel prvo mesto in prejel največjo možno finančno pomoč, predvideno v razpisu, tj. 30.000,00€. Še 10.000,00€ pa jih mora priložiti SSO iz lastnih sredstev.

Projekt, poimenovan Živi Kras – Carso vivo, promovira kulturno-ekološki turizem, ki valorizira posebnosti kraškega teritorija, njegovo floro, pokrajinsko raznolikost, zgodovinsko pomembnost ter sožitje dveh kultur, slovenske in italijanske. Namenjen je široki javnosti v Italiji, Sloveniji in drugih državah ter specifičnim skupinam kot so šole, ljubitelji narave in zgodovinarji. Posebej je poudarjena vloga slovenske jezikovne skupnosti in zasluga, ki jo ima za ohranitev tega teritorija in za sožitje kljub mnogim konfliktom iz preteklosti. Tako se obiskovalcem prikaže družbeno in zgodovinsko realnost kraškega ozemlja.

Projekt ponuja šolam pet poldnevnih didaktičh paketov, ki predvidevajo predavanje in ekskurzijo ter so naravnani na starost in stopnjo izobrazbe dijakov.  Poznavanje zgodovine, kulture in jezika tega ozemlja bo pomagalo mladim premostiti še zadnje zapreke v sožitju med narodi. Ta del projekta je bil že izveden in je žel velik uspeh. Na Kras so se trikrat popeljali dijaki šol s slovenskim učnim jezikom (iz Gorice in Sovodenj), enkrat italijanska šola iz Gorice ter enkrat šola iz Nove Gorice.

Še posebej smo ponosni na to, da se je didaktičnega izleta udeležil tudi en avtobus z osebami (Slovence in Italijane) s posebnimi potrebami (osebe s fizičnimi in/ali psihičnimi motnjami), katerim je bil posebej namenjen paket: tem osebam sta bila prirejena predavanje in izlet. Pomembno je poudariti, da projekt izrecno predvideva posebno pozornost do teh oseb tudi s tem, da so na spletni strani v posebnem seznamu našteti kraji na kraškem območju, za katere je že sedaj prirejen olajšan dostop. Ob zaključku projekta bo predstavitev seznama tistih krajev, za katere bi bilo zaželeno, da se tak dostop čimprej uredi.

V sredo, 13. avgusta je potekala predstavitvena tiskovna konferenca spletne strani www.zivikras.eu, na katero so bili vabljeni predstavniki medijev in javnih uprav na teritoriju vključenem v LAS Kras, upravitelje gostinskih objektov tega ozemlja in turistične agencije bodisi iz Italije kot iz Slovenije. Poleg spletne strani je bil predvajan kratkometražni dokumentarec, ki vabi na obisk Krasa ter zgibanko, ki ima isti namen. Vse je štirijezično: slovensko, italijansko, nemško in angleško, saj želimo privabiti na Kras čim širši krog turistov, da si ogledajo in spoznajo te naše kraje in ljudi. V kratkem bo dokumentarec razpoložljiv preko spletne strani. V zaključni fazi je še priprava reklamnega spota, ki vabi na Kras. Tudi ta bo štirijezičen in razpoložljiv preko spleta.

Projekt se bo zaključil 25. septembra. Nekaj dni prej bomo priredilii zaključno tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili celoten potek projekta in opravljeno delo.

Pri projektu sodelujejo s Svetom slovenskih organizacij tudi Športno združenje Soča, Slovensko katoliško društvo Hrast, Slovensko kulturno in rekreativno društvo Jadro in Sklad Mitja čuk.

Gorica, 14. 8. 2014