Projektno delo je obrodilo sadove

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je zasedal v sredo, 10. septembra na pokrajinskem sedežu v čedadu. Zasedanje je bilo namenjeno oceni delovanja pred poletnim premorom in določitev programskih smernic za prihodnje leto in novo sezono. V svojem začetnem poročilu je predsednik SSO Drago Štoka ocenil, da je trenutno več dejavnikov, zaradi katerih je nastala v naši družbi določena nejasnost. Tako v Sloveniji kot v Italiji in Deželi FJK so na politično-institucionalnem nivoju v teku postopki, ki zadevajo ključne organe, kateri imajo pristojnosti v odnosu do slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajine. Gre za oblikovanje nove slovenske vlade in nastopom ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, gre za trenutne težave v zvezi s pristojnim deželnim odborništvom, za pričakovanje za sklic novega paritetnega odbora in za obnovo vladnega omizja za izvajanje zaščitne zakonodaje. Pri tem je potrdil solidarnost celotnega izvršnega odbora članu deželne posvetovalne komisije Riccardu Ruttarju ob nedavnem napadu na njegovo delo in poseg v tej komisiji.

Svet slovenskih organizacij je pozitivno ocenil potekanje letošnjih 49. študijskih dnevov Draga, ki ostajajo osrednji dogodek v sklopu slovenske narodne skupnosti v FJK. Na proslavi v spomin na bazoviške žrtve pa je dobrodošlo, da je bilo letos več pozornosti posvečeno narodnim vsebinam in izzivom, ki so bili tudi izhodišča, zaradi katerih so se štirje junaki odločili za boj proti raznarodovanju in v tem prepričanju darovali lastna življenja. Na Tržaškem tudi odmeva obnova šole na Opčinah, za kar pa je pokrajinski predsednik Igor Švab zagotovil stalno in budno spremljanje celotnega postopka.

Izvršno odbor Sveta slovenskih organizacij je pozitivno ocenil projektno izvajanje, v katerem je krovna organizacij soudeležena. Poleg evroprojekta Jezik, ki se postopoma bliža zaključku, je v teku evroprojekt Enri, ki zadeva obnovljive vire energije, pri tem analizira uporabo teh v strukturah organizacij in društev. Še poseben odmev je imel zadnji posvet v Trstu, zaradi katerega je več institucij, ki se ukvarjajo s podobno tematiko predlagalo sodelovanje.

Izvajanje projektov poteka tudi na Goriškem, kjer je bil uspešno zaključen projekt »Vojna je strašna stvar«, ki je zadeval prvo svetovno vojno. V zaključnem delu pa je večji projekt Živi Kras, ki ga sofinancira LAS Kras, v sklopu katerega so bile skupaj s šolami izvedene številne delavnice in nastavljena posebna spletna stran www.zivikras.eu, o kateri je izrazilo zanimanje več zgodovinskih društev in turističnih operaterjev.

Izvršni odbor SSO je nato obravnaval vprašanje obstoja ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu v vladi Republike Slovenije, ki pa je sedaj rešena zadeva. Začudenje pa zbuja dejstvo, da v tiskovnem sporočilu Slomaka ni bila izrecno izražena zahteva po prisotnosti ministra, na kar je sicer predsednik Štoka opozoril, a opozorilo ni bilo upoštevano.

Izvršni odbor je tudi obravnaval vprašanje uporabe prostorov v sklopu Gorske skupnosti Terskih in Nediških dolin ter Brd v Špetru, ki so izrecno namenjeni za slovenske organizacije. SSO je mnenja, da je v te prostore potrebno prinesti nadaljne delovanje slovenskih organizacij, tudi tisti del dejavnosti v sklopu SMO, ki jih tam ni mogoče izvesti zaradi stiske prostorov.

Poučevanje slovenskega jezika v Kanalski dolini je drugo pomembno odprto vprašanje v videmski pokrajini. O tem je poročala Anna Wedam, ki je poudarila resno nevarnost, da se učenje slovenskega jezika prekine, in to zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki jih je do sedaj zagotavljala Gorska skupnost. Sicer je tudi podoben problem za nemški in furlanski jezik.

Pred zaključkom je izvršni odbor SSO vzel na znanje poročilo Bernarda Špacapana, ki se je udeležil avdicije v pristojni komisiji Deželnega sveta, ki obravnava deželno reformo za zdravstvo. Špacapan je poročal o zahtevah, da se v reformi upoštevajo že ustaljene pravice do uporabe slovenskega jezika in da ostane zdravstvo v službi občanom tudi na teritoriju. Prav tako je bil izvršni odbor, prek poročila Julijana čavdka, seznanjen s projektom za izgradnjo manjšega uplinjevalnika v industrijski coni občine Tržič, o katerem se bodo v kratkem morale izreči občine Tržič, Devin-Nabrežina in Doberdob ter goriška in tržaška pokrajina.

Svet slovenskih organizacij