Razpis za imovino slovenske narodne skupnosti v FJK

Dežela FJK je odobrila razpis za financiranje rednih vzdrževalnih del v prostorih in lokalih, ki so namenjeni kulturnim, rekreacijskim, športnim in socialnim dejavnostim ustanov in organizacij vpisanih v Deželni register organizacij slovenske jezikovne manjšine po 5. členu D.Z. št. 26/2016, s sklepom dež. odbora 1835/2016. 
Prošnja mora biti vložena najpozneje do 31. oktobra 2016 z  uporabo priloženega obrazca. 
Vloga, se z vsemi zahtevanimi prilogami, vloži na način, ki ga predvideva 7. člen, 9. odstavek omenjenega razpisa.