Seminar za športne delavce

SEMINAR ZSŠDI ZA ŠPORTNE DELAVCE

Dijaški dom Srečka Kosovela – Trstsobota, 22. marca 2014

ZJUTRAJ

ob 09.30 prihod in prijava udeležencev

ob 10.00 Šport kot instrument ohranjanja slovenstva – Ivan Peterlin

ob 10.30 razprava

10.45 1. sklop delavnic

1.1 statutarne, administrativne in davčne obveznosti pri vodenju amaterskega športnega društva – Adriano Kovačič

1.2 pedagoška usmeritev pri delu z mladimi in najmlajšimi – Biserka Cesar

1.3 trženje v športu – Damjan Pintar

ob 12.30 kosilo

POPOLDNE

ob 13.30 2. sklop delavnic

2.1 organizacijski in pravni vidiki športa – Samo Sancin

2.2 organizacija športne prireditve – Boban Popovič

2.3 nastopanje v javnosti – komunikacija, vodenje pogovorov, reševanje konfliktov – Ladi Vodopivec

ob 15.00 3. sklop delavnic

3.1 šport in mediji – Mario čuk

3.2 zdravstvena problematika – Irena Tavčar

3.3 motivacija, oblikovanje ciljev – Tatjana Kobau

ob 16.30 zaključek seminarja

prof. Biserka Cesar – pedagoginja, dr. Mario čuk – novinar, dr. Tatjana Kobau – psihologinja, dr. Adriano Kovačič – komercialist, prof. Ivan Peterlin – športni pedagog, predsednik ZSŠDI mag. Damjan Pintar – poslovni direktor OKS Boban Popovič – športni delavec, odv. Samo Sancin – odvetnikdr. Irena.