Silvo Šinkovec: oblikovanje samopodobe pri mladih

Jezuit pater Silvo Šinkovec je doma iz Šentjerneja. Študiral je defektologijo in filozofijo v Ljubljani in v Dublinu, znanja iz teologije in psihologije si je pridobil na Gregoriani v Rimu. Bil je šolski svetovalec, voditelj Skupnosti krščanskega življenja, šole za starše,vrsto let sodeluje z društvom katoliških pedagogov, je soustvarjalec in rektor duhovnega središča sv.Jožefa v Ljubljani, je urednik revije Vzgoja. Ljudem preko predavanj, delavnic, seminarjev pomaga pri osebnostni rasti.

Mnenje o sebi ali samopodoba je  skupek pojmov in predstav, ki jih imamo o sebi, skratka gre za posameznikovo doživljanje sebe. Velik vpliv na razvoj samopodobe imajo naše izkušnje iz otroštva,uspehi porazi,odnos, ki ga ima okolje do nas. V adolescenci je mladostnikova samopodoba še posebej na preizkušnji zaradi številnih sprememb. Vemo,da je naj bi bila samopodoba čim bolj pozitivna, a je včasih težko. čeprav izhaja iz nas samih, jo pogosto gradimo na osnovi informacij, ki jih dobimo iz okolice.