Sistemsko sodelovanje predsednikov krovnih organizacij in paritetnega odbora

Predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič, SKGZ, in Walter Bandelj, SSO, ter predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila so se dogovorili za tesnejše sodelovanje in skupno obravnavanje tematik, ki so prvenstveno namenjene izvajanju zaščitnega zakona. Vsi trije so namreč stalni člani manjšinskega vladnega omizja na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga vodi podminister Filippo Bubbico.

O tem so se pogovarjali na sedežu Paritetnega odbora v palači deželne vlade in si zadali tudi nekaj operativnih nalog za naslednje obdobje. Najprej bi si želeli srečati se s tržaško prefektinjo, ki ravno tako sodeluje na rimskem manjšinskem omizju. Trije predsedniki so bili mnenja, da predstavlja omizje zelo dobro povezavo z rimsko vlado, zato bi veljalo v komisiji obravnavati in slediti postopkom reševanja vseh obravnavanih tematik.

Na zadnjem zasedanju v Rimu je tekla beseda tudi o vprašanju obnove konvencije med vlado in vsedržavno radiotelevizijo, kar zadeva programe v slovenščini. In prav z deželnim vodstvom RAI-a ter s predstavniki tako slovenskega uredništva kot programskega oddelka se Dobrilova, Pavšič in Bandelj želijo srečati, da bi skupaj ocenili korake, ki jih velja storiti za celovito rešitev medijske stvarnosti.

Predsedniki so bili tudi mnenja, da bo treba v kratkem zbrati okoli iste mize vse dejavnike, ki so poklicani pri upravljanju slovenskih šol v deželi, začenši z deželno šolsko komisijo.

Na srečanju v Trstu so predstavniki krovnih organizacij in paritetnega odbora z veseljem vzeli na znanje, da je deželna vlada sprejela dekret, s katerim ustanavlja operativni del deželnega urada, ki bo služil predvsem pri povezovanju in vzpodbujanju vidne dvojezičnosti v javnih upravah. Potrebno je, da se postopki čimprej uresničijo in da bo urad zagotovil kakovosten pristop k tako pomembnemu vprašanju pri izvajanju zaščitnega zakona. V zvezi z nastavitvijo poslovanja Centralnega deželnega urada za slovenski jezik ostajajo še nekatere nedorečenosti, ki bi jih trije predsedniki  radi predočili deželnemu odborniku za kulturo Gianniju Torrentiju.

Trst, 21. oktobra 2016