Skupna imovina in SSG med prioritetami SSO

Skupna imovina in prihodnje vodstvo Slovenskega stalnega gledališča sta za Svet slovenskih organizacij pomembni vprašanji, ki terjata posebno pozornost. Zaradi tega je bilo sredino zasedanje izvršnega odbora SSO v Trstu skoraj v celoti posvečeno tema dvema temama.

Ivan Peterlin, ki mu je izvršni odbor že pred časom poveril zadolžitev za narodne domove in skupno imovino, je prisotnim članom izvršnega odbora SSO predstavil stanje narodnih domov v Trstu in še posebej Standiona 1. maj. Ravno v zvezi s slednjim se razvijajo zanimivi predlogi, ki zadevajo šolsko populacijo slovenskih višjih šol v Trstu. Zaradi tega bo SSO poklican, da o tem izrazi svoje stališče, pri čemer bo gotovo zelo pomembno vprašanje lastništva. V tem smislu je izvršni odbor SSO soglasno sklenil, da prihodnost Stadiona 1. maj uvrsti med tematike, katerim bo namenjena posebna pozornost. Za Narodni dom v ul. Filzi pa zgleda, da se stvari zapletajo, kar je zaskrbljujoče. V tem smislu je izvršni odbor SSO ocenil, da je potrebno v kratkem organizirati sestanek z vodstvom Narodne in študijske knjižnice.

V nadaljevanj zasedanja izvršnega odbora SSO je predsednik Walter Bandelj seznanil ostale odbornike, da je prejel uradno pismo s strani SSG, v katerem je sporočeno, da je 3. februarja zapadel mandat sedanjemu upravnemu odboru in je treba imenovati novega na podlagi 13. člena statuta SSG. V razpravi, ki je sledila in v kateri so odborniki SSO analizirali več aspektov v zvezi z delovanjem in poslanstvom SSG, je izvršni odbor krovne organizacije poveril pokrajinskemu predsedniku za Trst Igorju Švabu pooblastilo, da sledi celotnemu postopku imenovanja novega upravnega odbora SSG. V postopku bo potrebno upoštevati pomembno vlogo treh slovenskih članov SSO in SKGZ ter društva Slovensko gledališče pri imenovanju predsednika upravnega odbora SSG.

Svet slovenskih organizacij