Skupno prizadevanje za razvoj Benečije

Skupno prizadevanje je ključ za razvoj Benečije, da bi beneškim rojakom zagotovili osnovna sredstva za normalno življenje v dolinah pod Matajurjem. Za dosego tega cilja imajo glavno vlogo občine, ki pa potrebujejo sodelovanje ostalih dejavnikov, ki delujejo na področju gospodarstva, politike in civilne družbe. Posebnega pomena je prisotnost slovenskih organizacij, ki z razvejano mrežo društev skrbijo, da se ohranija pomembna kulturna dediščina.

Te so bile sklepne ugotovitve sinočnjega srečanja Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij in sedmih županov iz Nediških dolin. Sestanek je potekal v prostorih občinske palače v Podutani. Udeležili so se ga Antonio Comugnaro (Podutana), Germano Cendou (Sovodnje), Francesco Romanut (Dreka), Eliana Fabello (Grmek), Camillo Melissa (Podbonesec), Mariano Zufferli (Špeter) in Luca Postregna (Srednje).

Po uvednem pozdravu predsednika SSO Walterja Bandlja, ki se je županom zahvalil za razpoložljivost, je vse prisotne v beneškem narečju pozdravil domači župan Comugnaro. Sledili so posegi ostalih prvih občanov Nediških dolin. Vsi so izpostavili podobna stališča in podčrtali pereč problem izseljevanja. Veliko dela vlagajo v pred kratkim ustanovljen cluster s slovenskimi občinami Zgornjega posočja. Več priložnosti za gospodarski in družbeni razvoj je mogoče ponuditi tudi preko projektov, ki so usmerjeni v razvoj turizma.

Vsi župani so izpostavili pravilnost podobnih srečanj in pomembno vlogo, ki jo lahko ima slovenska organizirana družba pri udejanjanju tako pomembnih razvojnih načrtov. Še posebno je to pomembno, ker je pri tem ključno čezmejno sodelovanje.

S strani Sveta slovenskih organizacij je predsednik Bandelj zagotovil županom, da jim je krovna organizacija ob strani in da lahko računajo na pomoč tudi pri posredovanju z Deželo FJk kot z institucijami Republike Slovenije. Vsi so tudi prejeli vabilo na prihodnji občni zbor SSO, ki bo 16. novembra v Špetru.

Pred sestankom z župani so si člani izvršnega odbora SSO ogledali srednjeveško cerkvico sv. Lucije v Kravarju.