Skupno+raznoliko=prihodnost

Dan za civilno družbo na Koroškem. Na celovškem jesenskem sejmu so svoje izkušnje podali tudi pripadniki organizacij Slovencev v Italiji Walter Bandelj, Martin Lissiach, Simon Triessnig in Rudi Bartaloth.

CELOVEC – Pred tremi leti je približno deset nevladnih združenj ustanovilo na Koroškem združenje z nazivom Platforma civilna družba na Koroškem s ciljem, da bi s povezovanjem stopilo v dialog z javnimi upravami in si tako prizadevalo za trajnostni in uravnovešeni razvoj koroške družbe.

Pretekli četrtek je v sklopu celovškega jesenskega sejma priredilo združenje, ki šteje danes sedemnajst članic, prvi Dan za civilno družbo. Dan je potekal pod geslom Skupno+raznoliko=prihodnost. Namen dogodka je bil opozoriti javnost na želje, raznolikost in kompetence civilne družbe in na njeno vlogo sooblikovalke prihodnosti na Koroškem.

V konferenčnem oddelku celovškega sejmišča so se tako s svojimi informativnimi točkami zbrala številna združenja, ki delujejo na socialnem, mednarodnem, zdravstvenem, izobraževalnem in gospodarskem področju. Ob dogodku je potekal tudi celodnevni posvet, med katerim so spregovorili tudi visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko, nekdanji veleposlanik Walther Lichem in drugi strokovnjaki. V popoldanskem delu so se posamezne članice Platforme predstavile občinstvu. Dogodek je potekal v nemščini.

Sledilo je mreženje oz. spoznavanje primerov podobnih praks iz sosednjih krajev. Svoje izkušnje v okviru delovanja civilne družbe so tako občinstvu podali tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Predsednik Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj, je tako opisal strukturo slovenske narodne skupnosti v Italiji s krovnima organizacijama na čelu z vsemi ustanovami članicami ter njihovimi bogatimi dejavnostmi, pri tem je izpostavil še zlasti delovanje katoliško usmerjenih organizacij. Martin Lissiach iz Zveze slovenskih kulturnih društev se je usmeril v povezovanje številnih kulturnih društev, ki delujejo na teritoriju, v kulturne zveze, pri tem je poudaril deželno vlogo ZSKD. Rudi Bartaloth, predsednik Slovenskega kulturnega središča Planika pa je opisal pomembno vlogo društva, ki mu predseduje, v večjezičnem okolju Kanalske doline, pri čemer gre izpostaviti še zlasti poučevanje slovenščine in prizadevanja za ustanovitev trojezične šole.

Primorski dnevnik, 23.9.2016