Slovensko zastavo za društva in organizacije

Izvršni odbor SSO je zasedal v četrtek, 7. junija in na zasedanju več pozornosti posvetil obravnavi politične situacije v Italiji in v Slovenji. Deželni predsednik Walter Bandelj je poudaril, da bo novo italijansko vlado potrebno oceniti na podlagi dejstev in seveda na podlagi odnosa, ki ga bo izkazala do narodnih in jezikovnih manjšin, za kar ni bilo posebnih programskih izjav. Za slovensko narodno skupnost ostaja prioriteta urditev slovenskega predstavništva v obeh vejah parlamenta, ki naj se zgleduje po zagotovljenem predstavništvu, ki ga uživata italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji.

V zvezi z državnozborskimi volitvami v Sloveniji, je Svet slovenskih organizacij mnenja, da mora imeti SDS, kot zmagovalka volitev prva možnost oblikovanja vlade. SSO je tudi izrazil čestitke predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnsoti, ki sta bila na podlagi zagotovljenega zastopstva izvoljena v Državni zbor Republike Slovenije, ter obema predlagal tesno sodelovanje za večjo težo in vlogo narodnh manjšin v splošnem evropskem kontekstu.

Odborniki Sveta slovenskih organizacij so tudi obravnavali novosti v zvezi z reformo tretjega sektorja in s potrebnimi spremembami, ki jih bo potrebno vnesti. Reforma je seveda v tem trenutku odvisna od izvajalnih odlokov, ki jih mora pripraviti vlada. Celotno zadevo bo potrebno še dodatno poglobiti in v tem bo zelo pomembno sodelovanje s članicami SSO.

V nadaljevanju zasedanja so odbornik še vzeli v pretres prizadevanja za ustanovitev slovenske sekcija pri konservatoriju Tartini, o katerih bo naslednji teden govora v Paritetnem odboru. Predsednik Walter Bandelj je še poročal o obisku pri predsedniku Slovenske škofovske konference msgr-ju Stanislavu Zoret in o udeležbi na 50. obletnici ustanovitve društva Emigrant v Švici. Pri tem je Izvršni odbor sklenil, da bo za v prihodnost vsakemu društvu ali organizacij, ki doseže pomembno obletnico delovanja, daroval slovensko zastavo, kot priznanje za prizadevanje pri ohranjanju slovenske identitete in jezika.

Četrtkovo zasedanje Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij je potekalo na Opčinah pri Trstu v prostorih pevske sobe Zvonka Vidaua. Bila je to priložnost za ogled bogate in raznolike zbirke, ki je skrbno ohranjena v teh prostorih in priča o tem, kako so se skozi čas spreminjale navade in običaji, pa tudi kmečko in obrtniško orodje. Domačin Zvonko Vidau je tako ustvaril pravi muzej, ki ga poleg razstavljenih eksponatov bogatijo tudi slike iz vaškega in cerkvenega življenja. Iz nabiranja in shranjevanja vseh vrst stvari s strani Zvonka Vidaua, ki bi drugače lahko bile zavržene, je sredi Opčin nastal pravi biser slovenske in krajevne polpretekle zgodovine, saj so vsi eksponati skrbno popisani. Predsednik Walter Bandelj se je na koncu ogleda zahvalil gospodu Zvonku za povabilo, za voden ogled in za razpoložljivost za uporabo pevsko sobe, ki je tudi multumedialno zelo dobro opremljena.