Slovenske ustanove v Italiji gradijo mrežo zaupanja s šolami

TISKOVNO SPOROČILO SSO in SKGZ

Sejna soba Borisa Raceta

Ob številnih predstavitvah naše narodne skupnosti se dosledno poudarja, da jo sestavljata dva stebra, in sicer sistem organizirane družbe in šole. Ravno učinkovitejše sodelovanje med tema dvema sistemoma je srednjeročni cilj sodelovanja obeh krovnih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Referenčni sogovornik na poti dialoga je Deželni šolski urad oz. vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini.

Neformalni naziv tega programa sodelovanja je »Tkanje mreže zaupanja med šolami in civilno družbo«. »Oba sistema sta po mnenju vseh sodelujočih subjektov učinkovito povezana, sodelovanje se pa da nadgraditi z naložbo v dialog in v mesebojno informiranje,« sta prepričana Ksenija Dobrila in Walter Bandelj.

V ta namen je v ponedeljek, 2. marca, potekalo prvo razširjeno srečanje, ki so ga sklicali predsednika SKGZ in SSO ter Igor Giacomini in na katerem je sodelovala večina slovenskih primarnih in večjih organizacij v FJK ter mediji. Dogodek je potekal v sejni sobi Borisa Raceta – Žarka na tržaškem sedežu SKGZ.

Cilj srečanja je bil pripraviti ob mnenju vseh sodelujočih dogodek, ki bi potekal po zgledu Kulturnega bazarja, v smislu predočenja vodjem šolskih ustanov in posameznim šolskim referentom za najrazličnejše dejavnosti celovite ponudbe slovenskih organizacij za šole oz. mlade.

Več kot dvajset sodelujočih k razpravi je tako nanizalo svoje predloge ter izpostavilo aktualne in hkrati potencialne kritičnosti ter lastne izkušnje v odnosu do šol vseh stopenj. Dosledne povratne informacije je podajal vodje Urada za slovenske šole. Ustanove in šole ločujeta dve popolnoma različni pravni ureditvi, kar seveda prej otežkoča delo kot gradi sodelovanje. »To kritičnost je možno premostiti le s posluhom, skupnim načrtovanjem in ne nazadnje zaupanjem,« so prepričani vsi sodelujoči pri tem načrtu.

Krizno stanje zaradi epidemije, v katerem se nahajamo, je trenutno prekinilo nadaljevanje dejavnosti na tem področju, ki pa ostaja trdno zasidrano na prepričanju, da se morata naložba v mlade in osmišljanje delovanja posameznih ustanov usmeriti v krepitev medsebojnega povezovanja dveh svetov: šolami in civilno družbo.

Trst, 30. marca 2020