Slovenskim kmetom v FJK je treba zagotoviti popis v slovenščini

Stekel je 7. splošni popis kmetijstva v Italiji. Kmečka zveza poziva ISTAT

Z novim letom se je v Italiji začel vsedržavni popis kmetij. S tem v zvezi se je s tiskovnim sporočilom oglasila Kmečka zveza z zahtevo po slovenskih obrazcih.

Vsedržavni inštitut za statistiko ISTAT  je po več mesečnih pripravah javno objavil , da se z 7. janurjem letos  začne 7. vsesplošen  popis kmetijskih podjetji. Popis se v Italiji opravlja približno vsakih 10 let. Prvega so izvedli leta 1961. Tako so te dni tudi nekateri kmetijski podjetniki v naši deželi že prejeli po elektronski pošti s strani ISTAT-a, tozadevne obrazce, navodila ter poziv za njihovo obvezno in pravilno izpolnjevanje. Ampak tudi tokrat samo v italijanskem jeziku, razočarano ugotavljajo pri stanovski organizaciji, ki združuje slovenske kmete v Italiji.

Gre za staro zgodbo, ki jo na žalost že poznamo, piše še v tiskovnem sporočilu Kmečke zveze. Tudi tokrat se je zgodilo, da so odgovorni za splošni popis kmetijstva pri zavodu ISTAT, vsaj v začetni fazi, spregledali pravice slovenskih kmetov v Furlaniji Julijski krajini.

Z namenom, da se ta krivica nujno odpravi in se zagotovijo slovenski narodni skupnosti pravice, ki ji pritičejo, je predsednik Kmečke zveze Franc Fabec naslovil na glavnega direktorja zavoda ISTAT zahtevo po spoštovanju zakonskih pravic Slovencev v Italiji. V njem predsednik slovenske stanovske kmečke organizacije  zahteva, da mora ISTAT, na območjih kjer je prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji, zagotoviti celoten postopek tudi v slovenskem jeziku, zaključuje Kmečka zveza svoje tiskovno sporočilo. Glede na širši pomen in važnost , ki ga popis ima tudi za slovensko narodno skupnost v Italiji, Kmečka zveza vabi slovenske kmete v FJK, da zahtevajo popis svojih kmetij v slovenskem jeziku.

Trst, 8. januar 2021