Slovit št. 2 v letu 2016

Izšla je februarska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji “Slovit”, ki je namenjen italijanski javnosti. V ospredju: »Zaščitni zakon, obletnica v črnobelem«. 14 februarja 2001 je italijanski Parlament odobril zakon 38/2001 za slovensko manjšino; Statuti in nazivi medobčinskih Unij bodo dvojezični. Tako je sklenil deželni svet za občine vključene v območju, kjer se izvaja zaščitni zakon; »Kaplan Martin čedermac« končno v italijanščini in v stripih. Zadruga Most je objavila znani roman Franceta Bevka o fašistični prepovedi rabe slovenskega jezika v cerkvah v Benečiji.

Nel numero di febbraio di Slovit in primo piano: «Legge di tutela, un anniversario in bianco e nero». Il 14 febbraio 2001 il Parlamento approvava la 38/2001 per la minoranza slovena; Gli statuti e la denominazione delle Uti saranno plurilingui. Lo ha deliberato il Consiglio regionale per i Comuni inseriti nel territorio di tutela; Il «Kaplan Martin čedermac» finalmente in italiano e a fumetti. La cooperativa Most ha pubblicato il famoso romanzo di France Bevk sulla proibizione dello sloveno nelle chiese della Slavia.

 CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO