Sociologija 2020. Novi družbeni izzivi in dobre prakse za Furlanijo Julijsko krajino v študijah deželnih družboslovcev

Spoštovani, 

vabimo Vas na prvi Dan oprtih vrat FJK “Sociologija 2020. Novi družbeni izzivi in dobre prakse za Furlanijo Julijsko krajino v študijah deželnih družboslovcev«, ki bo v četrtek, 3. decembra 2015, v Gorici.

Posvet si želi, da bi raziskovalna dejavnost deželnih sociologov postala vidna javnosti, političnim institucijam, družbenim in gospodarskim organizacijam, univerzitetnim študentom in dijakom srednjih šol druge stopnje. Sociologi raziskovalnih ustanov, ki prirejajo posvet, bodo predstavili učinke raziskovalne dejavnosti na razumevanje družbenih in območnih pojavov ter na strateške izbire javnih institucij in zasebnih organizacij. Obenem bodo oblikovali napotke in rešitve za sodobne izzive.

Posvet prirejata Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu in Oddelek za humanistične znanosti Univerze v Vidmu v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI in drugimi raziskovalnimi organizacijami v deželi FJK.

Lep pozdrav

———————————–

Spett.li,

Siete gentilmente invitati al 1° FVG Open Day “Sociologia 2020. Nuove sfide sociali e buone pratiche per il Friuli Venezia Giulia negli studi dei sociologi della regione” che si terrà giovedì, 3 dicembre 2015, a Gorizia.

Il convegno vuole rendere visibile al pubblico, alle istituzioni politiche, alle organizzazioni economiche e sociali, agli studenti dei corsi universitari e degli istituti scolastici superiori l’attività di ricerca dei sociologi della regione e illustrare come questa abbia inciso sulla comprensione dei fenomeni sociali e territoriali e sulle scelte strategiche delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private, fornendo, altresì, indicazioni e soluzioni sulle sfide emergenti.

Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste e dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche SLORI e altri Enti di ricerca in regione FVG. 

Cordiali saluti

Slovenski raziskovalni inštitut
Istituto Sloveno di Ricerche
Slovene Research InstituteUlica/Via/Street Beccaria 6
34133 Trst/Trieste –  Italy

Tel.: 0039-040-636663

Fax: 0039-040-369392

www.slori.org info@slori.org