Sodobna literatura v Beneški Sloveniji med tradicijo in novimi izzivi

Spoštovani,

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) letos praznuje 40-letnico ustanovitve (1974-2014).

To pomembno obletnico želimo na inštitutu obeležiti s sklopom strokovnih in promocijskih prireditev, ki se bodo zvrstile med junijem in decembrom 2014, in sicer v vseh treh pokrajinah, kjer je prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji (Videm, Gorica, Trst), ter v Ljubljani.

Med predvidenimi prireditvami je prvi na vrsti znanstveni posvet z naslovom SODOBNA LITERATURA V BENEŠKI SLOVENIJI MED TRADICIJO IN NOVIMI IZZIVI, ki ga SLORI prireja v četrtek, 19. junija 2014, v občinski dvorani v Špetru (UD), v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo in Univerzo v Vidmu (glej vabilo v prilogi).

Vljudno vabljeni!

—————————————————————————————————–

Gentilissimi,

L’Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI) festeggia quest’anno il 40° anniversario dalla sua fondazione (1974-2014).

Per celebrare questa importante decorrenza nel modo più adeguato abbiamo previsto una serie di eventi scientifici e promozionali, che si terranno tra giugno e dicembre 2014 nelle tre province in cui è presente la comunità nazionale slovena in Italia (Udine, Gorizia, Trieste) e a Lubiana.

Il primo degli eventi in programma è il convegno scientifico dal titolo LA LETTERATURA CONTEMPORANEA NELLA SLAVIA FRIULANA TRA TRADIZIONE E NUOVE SFIDE, che avrà luogo giovedì 19 giugno presso la Sala consigliare di San Pietro al Natisone (UD). L’evento è organizzato dallo SLORI in collaborazione con l’Istituto per la Cultura Slovena e l’Università degli Studi di Udine (si veda l’invito in allegato).

Vi aspettiamo numerosi!

Slovenski raziskovalni inštitut
Istituto Sloveno di Ricerche
Slovene Research Institute

Ulica/Via/Street Beccaria 6
34133 Trst/Trieste –  Italy

Tel.: 0039-040-636663

Fax: 0039-040-369392

www.slori.org info@slori.org