Sožalje SSO ob smrti zlatomašnika msgr. Dionisija Mateuciga

Msgr. Dionisio Mateucig zapušča bogato versko in narodnostno izročilo vezano na Slovence v videmski pokrajini.

Svet slovenskih organizacij izreka občuteno sožalje ožjim sorodnikom in sobratom duhovnikom ob smrti zlatomašnika msgr. Dionisija Mateuciga, župnika v Žabnicah in rektorja Marijinega svetišča na Sv. Višarjih. Odhod msgr. Mateuciga predstavlja veliko izgubo iz verskega in narodnostnega vidika, saj je bil zvest in klen pričevalec Evangelija ter skrben posrednik slovenskega narodnega in verskega izročila med Slovenci v videmski pokrajini, še posebej v Kanalski dolini. Skupaj z njegovimi sobrati duhovniki ga bomo ohranjali v zvestem spominu, hvaležni za njegovo življenje, ki ga je daroval za oznanjevanje božje milosti slovenskim in drugim vernikom ter romarjem na sv. Višarje. 

Z odhodom msgr. Dionisija Mateuciga pa se odpira pomembno vprašanje prihodnje oskrbe žabniške župnije in romarskega svetišča na sv. Višarjah, ki zadeva ohranjanje slovenskega jezika in narodnosti. Na to je pokojni tudi večkrat opozoril svoje cerkvene predstojnike in pri tem podčrtal pomembnost narodnostnega vidika. Sv. Višarje so namreč živa priča slovenske prisotnosti in vernosti v Kanalski dolini, kljub temu, da so se z leti uveljavile kot romarska referenčna točka za številne evropske narode. V tem smislu je Svet slovenskih organizacij mnenja, da se mora za prihodnost uveljaviti široko razmišljanje za take izbire, ki naj bi v celoti ostale zveste dediščini msgr. Mateuciga in njegovih predhodnikov.

Trst, 30. avgust 2016