Športna voščilnica 2015

Združenje slovenskih športnih društev

vljudno vabina predstavitev novega športnega avtobusain na družabnost ob zaključku leta

v sredo, 23. decembra 2015, ob 18.30

v Tržaškem knjižnem središču

Trst, trg Oberdan 7

ŠPORTNA VOŠčILNICA 2015

Sodelujejo

Martina Feri, Aljoša Saksida, Marko Sancin, Boris Devetak, Evgen Ban, Mitja Emili, Loris Manià, Tadei Pivk, Irina Počkar, Tea Ugrin, Kristian Vidali.