Srečanja pod lipami: Ob 50-letnici ustanovitve skavtizma na Goriškem

POD LIPAMI JUBILEJNI GORIŠKI SKAVTI

V ospredju Srečanja pod lipami, ki bo v četrtek, 7. maja, bodo slovenski goriški skavti. Ob 50-letnici ustanovitve skavtizma na Goriškem bodo o pomenu gibanja v današnjem času, samem nastanku, petih desetletjih delovanja in današnjih izzivih spregovorili nekateri njegovi protagonisti, ki so v prvi osebi kot načelniki, člani ali voditelji sooblikovali delovanje te za slovensko mladino pomembne organizacije. Na večeru, ki ga bo vodil časnikar in skavt Andrej černic, bodo sodelovali skavti različnih generacij, in sicer predstavnik prve skupine goriških fantov, ki so svoje obljube dali leta 1965, Niko Klanjšček, ob njem člani, ki so delovali v kasnejših letih Mauro Leban, Mirjam černic, Ivo Cotič do sedanje načelnice Alenke Di Battista. S svojim posegom bo pogovor obogatil predstavnik tržaških skavtov Ivo Jevnikar, skavtizem na Goriškem se je namreč razvil v neposrednem dialogu s Trstom, prve obljube goriških deklet in fantov so bile ravno na tržaških jurjevanjih. Ob Jevnikarju bosta spregovorila tudi duhovnika Karlo Bolčina in Marjan Markežič, saj spadajo med primarne vsebine skavtizma tudi duhovnost oz. katoliška načela. V skavtizem v matični domovini, ki se je razvil tudi s pomočjo Slovenske zamejske skavtske organizacije, pa bo nudil vpogled Ljubljančan Peter Lovšin.

Goriški večer bo priložnost za pogled v preteklost, v zgodovinske mejnike goriškega in zamejskega skavtizma, v protagonisti, ki so ga gradili, pa tudi v anekdote; ob tem bo v ospredju aktualnost skavtskega vzgojnega sporočila, ki je še najbolj potrebno v današnjem času; govor bo tudi o delovanju z mladimi in o tem, kako se je to prilagajalo novim časom; ter seveda o tem, kakšna je današnja slika skavtizma na Goriškem, v širšem slovenskem prostoru, kolikšno je sodelovanje med pokrajinami in tudi z italijanskimi skavti. Tudi skavti se soočajo z novimi izzivi, mlačnostjo družbe in vedno manjšim angažiranjem mlajših generacij.

Srečanja pod lipami prirejata v skupnem sodelovanju Kulturni center Lojze Bratuž in Krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič, večer bo komorni dvorani goriškega hrama v četrtek, 7. maja, ob 20.30.