Srečanja pod lipami: predstavitev ankete Šola, družina in zunajšolske dejavnosti

POD LIPAMI O RAZISKAVI »ŠOLA, DRUŽINA IN ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI«.

V četrtek, 8. oktobra, ob 20. uri bo na Srečanjih pod lipami, ki jih skupaj prirejata Kulturni center Lojze Bratuž in Krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič, na vrsti tema o izvenšolskem udejstvovanju mladine, ki obiskuje slovenske šole. Na večeru bo predstavljena raziskava »Šola, družina in zunajšolske dejavnosti«, ki jo je izvedlo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s Slovenskih raziskovalnim inštitutom.

Raziskava so pred kakšnim tednom že predstavili v Trstu. Vzbudila je že precejšnje zanimanje zaradi rezultatov, ki zadevajo celotno slovensko organzirano civilno družbo v FJK. Razskava, ki zadeva starostno obdobje od 3. razreda osnovne šole do zadnjega razreda višje srednje šole, obravnava pomembna vprašanja kot sta upraba slovenščine oziroma italijanščine v družinskem krogu in narodna zavednost. Ti pa sta med ključnimi temelji, na katerih se udejanja izbira izvenšolske dejavnosti v slovenskih ustanovah in društvih, pri čemer se raziskava bolj osredotoči na izbiro športnih panog.

Raziskava odkriva tudi zanimivo stvarnost, ki zadeva goriški prostor, kjer zbrani podatki kaženjo nekaj zaskrbljujočih stanj, saj se npr. v goriških okoliških občinah za slovenska športna društva odloča manj kot polovica učencev in dijakov, ki obiskujejo slovenske šole. Drugo zanimivo področje, ki ga obravnava raziskava je uporaba slovenskega jezika na treningih, kar je eden glavnih temeljev, zaradi katerih so se slovenska športna društva ustanovila in delujejo.

V četrtek so torej obeta zelo zanimiv večer, na katerem bodo o opravljeni raziskavi spregovorili predsednik Združenja slovenskih športnih društev Ivan Peterlin, tajnik ZSŠDI Martin Maver in raziskovalka Slovenskega raziskovalnega inštituta Norina Bogatec.

Večer pod lipami bo kot običajno potekal v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž na drevoredu XX Settembre 85 v Gorici. Poslušalci bodo imeli tudi na voljo tiskano izdajo raziskave, ki jo bodo lahko dvignili pred ali po večeru.