Srečanja pod lipami: Slovenstvo pod Višarjami

POD LIPAMI SLOVENSTVO POD VIŠARJAMI
četrtkov večer Srečanj pod lipami bo posvečen slovenski narodni skupnosti, 
ki živi v Kanalski dolini. V Gorico bodo namreč prišli štirje predstavniki tega 
prelepega koščka našega prostora, ki delujejo na različnih področjih in bodo 
pobliže spregovorili o življenjskem utripu slovenskega človeka, ki živi pod 
Višarjami. Kanalska dolina, ki leži na tromeji, kjer se srečujejo štiri narodnosti, 
ima posebno zgodovino, ki se razlikuje od drugih predelov Furlanije-Julijske 
krajine, ki so posejani s slovenskim življem. Posebno je tudi njeno slovensko 
narečje, družbeno-politična slika ponuja zanimive iztočnice za pogovor, o 
delovanju kulturnih sredin in drugih družbenih dejavnikov pa je le poredko 
govor na javnih srečanjih na Goriškem in Tržaškem.
Protagonisti goriškega večera bodo kulturna delavka iz Ukev Anna Wedam, ki 
deluje pri slovenskem združenju Don Mario Cernet, prizadeva si za 
ohranjanje domačih verskih in ljudskih navad, še posebej v Ukvah. Aktivno si 
prizadeva za sistemsko uvedbo slovenščine v šolski sistem Kanalske doline, 
prisotne bo pobliže seznanila tudi s prisotnostjo slovenskega jezika v javni 
upravi. Osvaldo Errath vodi cerkveni pevski zbor iz Ukev in se zavzema za 
ohranjanje in vrednotenje slovenskega petja med dvojezičnim bogoslužjem v 
ukovški farni cerkvi in med Slovenci v Kanalski dolini nasploh. Z Anno 
Wedam pripravlja za radio Trst A tudi radijsko oddajo o Slovencih v Kanalski 
dolini Tam, kjer teče bistra Bela. Žabničanka Maria Moschitz, ki poučuje na 
trbiški srednji šoli, že veliko let sodeluje pri projektih za ohranjanje kulturnega 
izročila Kanalske doline, bo prebrala nekaj tekstov v ziljskem slovenskem 
narečju, ki se govori v Kanalski dolini, na avstrijskem Koroškem in v Ratečah. 
Mladi časnikar iz Ovčje vasi Luciano Lister je diplomiral iz slovenščine in 
nemščine na videmski univerzi, deluje pri združenju Don Mario Cernet, je 
dopisnik iz Kanalske doline za petnajstdnevnik Dom, urednik štirijezičnega 
portala kdajkam.eu in poroča iz Kanalske doline za radijsko oddajo Okno v 
Benečijo. Sodeluje tudi s čedajskim Združenjem Blankin.
Na večeru bo predstavljena splošna zgodovinska in geografska slika 
Kanalske doline, današnjih utrip slovenskih vasi, prisotnost slovenskega 
jezika v javnosti in med ljudmi, govor bo o slovenskih navadah in petju, o šoli 
in krajevnih upravah ter o izzivih današnjega časa.
Večer, ki ga v skupnem sodelovanju prirejata Kulturni center Lojze Bratuž in 
Krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič, bo v četrtek, 23. julija, ob 
20.30, z gosti pa se bo pogovarjal dr. Bernard Špacapan.