Srečanje pokrajinskih vodstev SKGZ in SSO

»Samo s konfrontacijo in sodelovanjem lahko premoščamo težave, se skupaj učimo, rastemo in hkrati izboljšamo naš položaj v družbi.« Tako menijo člani goriških pokrajinskih vodstev Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, ki so se v prejšnjih dneh sestali na sedežu SKGZ v goriškem KB centru. V uvodnem pozdravu je gostujoči pokrajinski predsednik David Peterin izrazil zadovoljstvo nad sestankom in prepričanje, da je tovrstno sodelovanje potrebno. »V sodelovanje med dvema krovnima organizacijama trdno verjamem. Dokaz tega so tudi primeri uspešnega dogovarjanja med krovnima zvezama na deželni ravni, katerim smo bili priča v začetnem, pokongresnem obdobju,« je dejal Peterin, s katerim je soglašala tudi pokrajinska predsednica SSO Franka Padovan, ki je z veseljem sprejela povabilo na sestanek in izrazila željo, da bi se taki dogodki vrstili redno in izmenično na obeh pokrajinskih sedežih. Oba predsednika sta na kratko predstavila strukturo in delovanje pokrajinskih vodstev. V zadnjih mesecih sta se vodstvi ukvarjali predvsem z reorganizacijo in pisanjem novih pravilnikov glede financiranja ustanov; ravno zaradi tega se je torkovo srečanje zgodilo šele v prejšnjih dneh.

Na skupnem sestanku sta vodstvi predlagali nekaj pobud, ki bi jih veljalo organizirati skupaj. »Poleg pozitivnih korakov na poti sodelovanja, ki smo jih zasledili pri projektu o Vodičih po Gorici, ki ga skupaj vodita ZSKD in ZSKP, ter skupnega dogovora med centrom Emil Komel in Glasbeno matico za prevzem četrtega nadstropja Trgovskega doma v Gorici, sta se pokrajinski vodstvi zavzeli za predstavitev svojega delovanja in organiziranosti višješolski populaciji. Dijaki največkrat poznajo delovanje društva, pri katerem sodelujejo ali trenirajo, višje ravni naše organiziranosti ali naših društev in organizacij iz sosednje občine pa ne poznajo. Isto se včasih dogaja s predstavniki naših društev, ki s širšo organiziranostjo naših ustanov na žalost niso osveščeni oz. se osredotočijo samo na delovanje društva, pri katerem so včlanjeni,« pravijo predstavniki pokrajinskih vodstev SKGZ in SSO.

Tudi skrb za uveljavljanje slovenskega jezika je med prioritetami obeh krovnih organizacij. Na sestanku so prisotni člani iznesli nekaj idej o tem, kako bi lahko promovirali slovenščino v javnosti, bodisi v javni upravi kot s pomočjo zasebnikov oz. gospodarstvenikov. »Naše ljudi moramo spodbujati k dosledni uporabi slovenščine v javni upravi. Ob tem moramo stati ob strani našim podjetnikom in z njimi iskati učinkovite rešitve, s katerimi bi povečali vidljivosti slovenščine v njihovih obratih, na proizvodih in na njihovih spletnih straneh. Pozornost do našega jezika se mora začeti pri nas samih, v vsakdanjem življenju. Samo na tak način bomo doživljali prisotnost slovenščine povsod kot normalno in seveda nujno potrebno. Tako bomo prenesli na naslednjo generacijo tudi ljubezen do jezika in bomo povečali čut pripadnosti naši skupnosti, ki ga gradimo tudi in predvsem skozi slovenski jezik,« zaključujejo predstavniki SKGZ in SSO

Primorski dnevnik – nedelja, 17. aprila 2016