Srečanje s tržaško besedno umetnico Eleno Blancato

Društvo slovenskih izobražencev in Knjižnica Dušana černeta

vabita na srečanje

s tržaško besedno umetnico Eleno Blancato.

Predstavila jo bo prof. Marija Cenda.

V ponedeljek, 7. marca,  v Peterlinovi dvorani, Ulica Donizetti 3, v Trstu.

Začetek ob 20.30

 
DSI – Ul. Donizetti 3 – Trst – tel. +39 040 370846